Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2019
grudzień 12, 2021
Sprawozdanie za rok 2021
luty 13, 2023
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”  

W ROKU 2020