Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2020
luty 13, 2023
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”  

W ROKU 2021