Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie za rok 2018
lipiec 20, 2019
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO „DOBRO”  

W ROKU 2019