Poczta Polska S.A. partnerem Fundacji im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”

75. Rocznica urodzin ks. Jerzego Popiełuszki we wsi Okopy
sierpień 27, 2022
Lasy Państwowe partnerem Fundacji im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”
maj 28, 2023

Poczta Polska S.A. partnerem Fundacji im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” w procesie
opracowywania dokumentacji projektowej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki w Okopach

Muzeum poświęcone ks. Popiełuszce będzie pierwszą i jedyną ogólnopolską placówką
muzealną poświęconą życiu i dziedzictwu tego zasłużonego dla Polski duchownego. Co
szczególnie istotne, będzie się mieścić w jego rodzinnej miejscowości, Okopach na Podlasiu,
i funkcjonować jako Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Proces opracowywania
dokumentacji projektowej obiektu wspiera Poczta Polska S.A.
Wykonawcą dokumentacji projektowej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
w Okopach jest pracownia Nizio Design International.