Konkurs

71. rocznica urodzin ks. Jerzego Popiełuszko
sierpień 29, 2018
Rocznica 72 urodzin ks. Jerzego Popiełuszko
wrzesień 15, 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie Piosenki

„Piosenką zło zwyciężaj”
im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko

W konkursie mogą brać udział:

soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje.

Konkurs podzielony zostaje na pięć kategorii wiekowych:

I –  dzieci (do lat 9)

II –  dzieci (do lat 13)

III – młodzież ( 14 -19)

IV – starsza młodzież i dorośli

W obrębie kategorii komisja konkursowa będzie oceniała oddzielnie solistów i zespoły

wokalno-instrumentalne.

V – chóry

Do konkursu należy przygotować dwa utwory związane z postacią błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Mogą to być utwory innych wykonawców lub samodzielnie skomponowane (słowa lub/i muzyka).

Każdy uczestnik Konkursu zgłasza uprzednio swój udział na karcie zgłoszeniowej, którą po wypełnieniu i zeskanowaniu należy przesłać drogą mailową na adres mailowy adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres organizatora – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15- 001 Białystok – z dopiskiem Konkurs Piosenki, „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego ks. Jerzego  Popiełuszko.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem
tel. 85 6645772 – Urszula Gierasimiuk.

Formularz zgłoszeniowy prześlemy po napisaniu do nas na maila:  fundacjadobro@wp.pl lub będzie do pobrania na stronie IPN Białystok.

Zgłoszenia prosimy przysyłać w terminie do dnia 27 maja 2019 r.

Przesłuchania półfinałowe odbędą się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy
ul. Warszawskiej 79 A w Białymstoku, podczas których Komisja konkursowa wyłoni Finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej w dniu 14 września 2019 r.
w Suchowoli.

Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.