Zapraszamy na obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko

Zapraszamy na obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko.
Read more

Zapraszamy na obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko.
Read more